Izvještaj o metodologiji za provođenje istraživanja tržišta

Analizu potrebnih kompetencija na tržištu rada provela je iskusna Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja AUDEO iz Osijeka. Istraživanje vezano uz analizu potreba sektora ekološke proizvodnje – uzgoj ljekovitog, aromatičnoga i začinskog bilja, poduzetničke vještine, znanja potrebna za održivi razvoj i zaštitu okoliša provedeno je primjenom kombinirane kvantitativne i kvalitativne metodologije. Ovakav je pristup izabran zbog mogućnosti dubinskog uvida kojeg donosi kvalitativna metodologija, odnosno potrebe za generalizacijom rezultata koja se zahtijevala u ovome projektu. U prvu svrhu poslužili su studije slučajeva (casestudy), a u drugu CATI anketno istraživanje.

Analiza EU i nacionalnog zakonodavstva vezanog uz ekološku proizvodnju – uzgoj ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Temeljne definicije – što je ekološka proizvodnja i sl.; Pravila ekološke proizvodnje – opća i specifična pravila proizvodnje, prijevoza i skladištenja proizvoda te dopuštena gnojiva, nutritijenti, pesticidi itd.; Označavanje – pravila kojom se vizualno označava i opisuje ekološki uzgojen proizvod; Kontrola – zadaci i ovlaštenja kontrolnih tijela; Poticaji – opis potpora ekološkoj proizvodnji i način njihovog ostvarenja; Kaznene odredbe; Popis regulative vezane uz ekološku proizvodnju.

Studije slučajeva – ekološki proizvođači

Provedene su kombinacijom korištenja dubinskih polustrukturiranih intervjua s ključnim osobama ekoloških proizvođača ljekovitog bilja te sekundarnom (desk) analizom postojećih podataka o njima; Korišten je tzv. prosudbeni uzorak jer je glavni cilj ovakvog tipa istraživanja dobiti što je više moguće međusobno različitih slučajeva koji reprezentiraju određeni segment nekog sektora; Slučajevi su se razlikovali po pravnim oblicima, broju zaposlenih i vrsti ljekovitog i začinskog bilja koje uzgajaju; Dodatni kriterij za odabir bila je uspješnost i prepoznatljivost proizvođača; Istraživanje je obuhvatilo 5 ekoloških proizvođača;

Analiza rezultata anketnog istraživanja ekoloških poljoprivrednika o poljoprivrednim zanimanjima

Anketno istraživanje provedeno je tijekom kolovoza i rujna 2015. na reprezentativnom uzorku veličine 150 sudionika; Uzorak je kreiran randomiziranjem liste ekoloških proizvođača iz Upisnika ekoloških proizvođača Ministarstva poljoprivrede RH (iz 2014.); Korištena je CATI metoda – telefonsko anketiranje uz direktan unos odgovora u bazu; Anketni upitnik s 24 pitanja konstruiran je na temelju Ankete o standardu zanimanja koji je izradio Hrvatski zavod za zapošljavanje;