RACIONALNO KORIŠTENJE ENERGIJE I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Racionalno korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije je izvannastavni modul u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači. Temelji se prvenstveno na ciljevima racionalnog korištenja energije, zaštite okoliša i korištenju obnovljivih izvora energije. Obuhvaća makrokoncepte samog nastajanja obnovljivih izvora energije, ciljeve zaštite okoliša, racionalno korištenje energije, primjena obnovljivih izvora energije u poljoprivredi, obrazovanje za racionalno…

EKOLOŠKA PROIZVODNJA LJEKOVITOGA BILJA

Ekološki uzgoj i specifičnosti ekobilja izborni je modul u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači. Temlji se na principima održivoga razvoja i komercijalno je usmjeren. Obuhvaća četiri makrokoncepta: Legislativu vezanu uz ekološku poljoprivrednu proizvodnju te proizvodnju ljekovitoga bilja Osnove tehnologije ekološkoga uzgoja ljekovitoga bilja Osnovna znanja o kemijskome sastavu ljekovitoga bilja i njegovoj uporabi u raznim…

Uspješno završena provedba projekta Modernizacija školskih kurikuluma poljoprivrednih zanimanja u skladu s HKO “Eko-bilje“

U Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača u petak, 22. travnja, održana je završna konferencija EU projekta „Modernizacija školskih kurikuluma poljoprivrednih zanimanja u skladu s HKO “Eko-bilje“, kojoj je prisustvovao ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić. Nositelj projekta je bila Srednja škola Stjepana Sulimanca, a provođen je u partnerstvu sa SŠ Bartola Kašića Grubišno…

ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITA OKOLIŠA

Održivi razvoj i zaštita okoliša je izborni modul u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači. Temelji se prvenstveno na ciljevima zaštite okoliša i održivom razvoju. Obuhvaća makrokoncepte samog nastajanja “Održivog razvoja”, ciljeve zaštite okoliša, obrazovanje za održivi razvoj, stanje u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Također obuhvaća glavne pokazatelje ostvarenja ciljeva i stupove održivog razvoja. Obrazovanje…

PODUZETNIŠTVO

Ovaj priručnik pripremit će TEBE, budućeg poduzetnika za poduzetnički način razmišljanja i planiranja, upoznati te s osnovnim pojmovima i procesima kojima trebaš ovladati PRIJE uspješnoga otiskivanja u poduzetničke vode. Tri osnovne vještine na kojima se u ovom modulu inzistira razvijaju upravo ono što će ti u poslovnovnome životu biti najvažnije: vještinu samostalnoga učenja, razmjene i prezentiranja…

Stručno edukativni posjet sajmu Biofach 2016.

Nastavnici i učenici iz Srednje škole Stjepana Sulimanca te učenici i djelatnici iz partnerskih ustanova bili su na studijskom putovanju u Njemačkoj. Cilj putovanja je bio posjet stručnom sajmu „Biofach 2016“ koji je održan u Nürbergu od 10. – 13. veljače 2016. godine okupio je 2544 izlagača iz 132 zemlje. U sklopu sajma održavao se…

Studijsko putovanje u Veneciju i Veronu

Od 3. do 5. veljače 2016. djelatnici i učenici Srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače su zajedno sa kolegama iz partnerskih ustanova bili na studijskom putovanju u Italiji. Putovanje je provedeno u sklopu projekta Modernizacija školskih kurikuluma poljoprivrednih zanimanja u skladu s HKO „Eko bilje“. Nositelj projekta je SŠ Stjepana Sulimanca iz Pitomače, a partneri…

Izvještaj o metodologiji za provođenje istraživanja tržišta

Analizu potrebnih kompetencija na tržištu rada provela je iskusna Agencija za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja AUDEO iz Osijeka. Istraživanje vezano uz analizu potreba sektora ekološke proizvodnje – uzgoj ljekovitog, aromatičnoga i začinskog bilja, poduzetničke vještine, znanja potrebna za održivi razvoj i zaštitu okoliša provedeno je primjenom kombinirane kvantitativne i kvalitativne metodologije. Ovakav je pristup izabran zbog mogućnosti dubinskog uvida kojeg donosi kvalitativna metodologija, odnosno potrebe za generalizacijom rezultata koja se zahtijevala u ovome projektu. U prvu svrhu poslužili su studije slučajeva (casestudy), a u drugu CATI anketno istraživanje.

Analiza EU i nacionalnog zakonodavstva vezanog uz ekološku proizvodnju – uzgoj ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

Temeljne definicije – što je ekološka proizvodnja i sl.; Pravila ekološke proizvodnje – opća i specifična pravila proizvodnje, prijevoza i skladištenja proizvoda te dopuštena gnojiva, nutritijenti, pesticidi itd.; Označavanje – pravila kojom se vizualno označava i opisuje ekološki uzgojen proizvod; Kontrola – zadaci i ovlaštenja kontrolnih tijela; Poticaji – opis potpora ekološkoj proizvodnji i način njihovog ostvarenja; Kaznene odredbe; Popis regulative vezane uz ekološku proizvodnju.

Studije slučajeva – ekološki proizvođači

Provedene su kombinacijom korištenja dubinskih polustrukturiranih intervjua s ključnim osobama ekoloških proizvođača ljekovitog bilja te sekundarnom (desk) analizom postojećih podataka o njima; Korišten je tzv. prosudbeni uzorak jer je glavni cilj ovakvog tipa istraživanja dobiti što je više moguće međusobno različitih slučajeva koji reprezentiraju određeni segment nekog sektora; Slučajevi su se razlikovali po pravnim oblicima, broju zaposlenih i vrsti ljekovitog i začinskog bilja koje uzgajaju; Dodatni kriterij za odabir bila je uspješnost i prepoznatljivost proizvođača; Istraživanje je obuhvatilo 5 ekoloških proizvođača;

Analiza rezultata anketnog istraživanja ekoloških poljoprivrednika o poljoprivrednim zanimanjima

Anketno istraživanje provedeno je tijekom kolovoza i rujna 2015. na reprezentativnom uzorku veličine 150 sudionika; Uzorak je kreiran randomiziranjem liste ekoloških proizvođača iz Upisnika ekoloških proizvođača Ministarstva poljoprivrede RH (iz 2014.); Korištena je CATI metoda – telefonsko anketiranje uz direktan unos odgovora u bazu; Anketni upitnik s 24 pitanja konstruiran je na temelju Ankete o standardu zanimanja koji je izradio Hrvatski zavod za zapošljavanje;

Stručno usavršavanje nastavnika u području održivog razvoja i zaštite okoliša “Eko udruge Krk”

U sklopu projektnog elementa 4 – Usavršavanje nastavnika u poduzećima u kojima će nastavnici imati pristup suvremenim tehnologijama i najnovijim dostignućima u industriji, nastavnici Srednje škole Stjepana Sulimanca i nastavnici iz partnerskih ustanova Srednje škole “Stjepan Ivšić” Orahovica i iz Srednje škole Bartola Kašića iz Grubišnog polja usavršavali su se tijekom stručnog posjeta „Eko udruge…

Prof. dr. sc. Ivica Kisić održao edukacije o ekološkoj proizvodnji i specifičnosti eko-bilja

Od 4. do 7. studenog 2015., u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači održane su edukacije o ekološkoj proizvodnji i specifičnosti eko-bilja. Na edukacijama je ukupno sudjelovalo 20 sudionika iz ustanova partnera iz Srednje škole Stjepana Sulimanca, Srednje škole “Stjepan Ivšić” Orahovica i iz Srednje škole Bartola Kašića iz Grubišnog polja. Edukacije je vodio vodeći…