Uspješno održan prvi ciklus edukacija nastavnika o primjeni Metodologije za razvoj strukovnih kvalifikacija

Od 6. do 14. srpnja 2015. god., u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca, te u školama partnerima Srednjoj školi “Stjepan Ivšić” Orahovica i Srednjoj školi Bartola Kašića iz Grubišnog polja uspješno je održan prvi ciklus edukacija o primjeni Metodologije za razvoj strukovnih kvalifikacija. U svakoj od tri škole održana je po jedna dvodnevna radionica na temu…